Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
10
Május
    Minimál bérért dolgozik, ennyi lesz a nyugdíja
Minimálbérért dolgozik ? – Ennyi lesz a nyugdíja!


Félelmetes szám látott napvilágot a minimálbérért dolgozók nyugdíját tekintve. A számok a jelenleg középkorú tisztességesen adózó, világ életében minimálbérért güriző dolgozóra vonatkoznak. Az ő nyugdíjuk…kapaszkodjon meg mindenki, alig fogja elérni az ötven ezer forintot. Ugyanez vonatkozik majd a kényszer vállalkozásokra is ahol a tulajdonos szintén minimálbérért tengette dolgos vi. A kilátástalan nyugdíjas évek egyre több magyar ember feje felett lebegnek, sőt ezzel nem csak a minimálbérből élők vannak így, hanem a jobban kereső társadalmi réteg is aggódik a leendő nyugdíja miatt.

“Ej, ráérünk arra még, legyintenek nemcsak a fiatal, de a középkorú munkavállalók közül is sokan arra, hogy mi lesz velük nyugdíjaséveikben. Ha arról kérdezzük őket, meg tudnának-e élni 42 ezer forintból, a válasz: nem.” (blikk.hu)
Pedig ilyen nyugdíj és a vele járó nyomor vár arra a csaknem 1,5 millió adózóra, akit minimálbéren foglalkoztatnak, vagy a fizetésük többi részét zsebbe kapják, esetleg vállalkozók, és nem hajlandók ennél több adót fizetni.
Azt tanácsolják , hogy mindenki kezdjen el időben spórolni a nyugdíjas évekre, mert sajnos rengeteg ember fog azzal szembesülni, hogy nem tud megélni a nyugdíjából.Valóban jó megoldás a megtakarítás, de azonnal felmerül a kérdés, hogy a minimálbérből élő emberek miből is tegyenek félre, amikor most sem tudnak kijönni a fizetésükből?És itt be is zárul az ördögi kör!Sajnos általános elmondható, hogy aki nyugdíjba megy annak életszínvonal csökkenéssel kell majd számolnia.
Már a pályakezdőknek tanácsolják, hogy kezdjenek el félretenni a nyugdíjas évekre ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy 10 év alatt kell a nyugdíjas évekre megspórolni, amire szüksége lesz vagy 30-40 év áll a rendelkezésre a megtakarítások halmozására.
Nyugdíjra még a magasabb jövedelmi kategóriába tartozó ügyfelek is szívesen tesznek félre, mivel vonzó az állam által garantált 20%-os adójóváírás” – mondta Hiller Szabolcs, az Aegon Magyarország vezető tanácsadója.
 
 
10
Május
    Albérlet támogatást kaphatnak ...
 

 
Albérletesek figyelem – albérlet támogatást kaphatnak a munkavállalók januártól a fizetésükön felül!

Albérletesek figyelem – béren kívüli juttatás lehet az albérlet januártól!

Az elmúlt hónap egyik legnagyobb hírverését a cafeteria rendszer átalakítása, melyet az Unio szíves közreműködésének köszönhetünk.Nos a rendszer pontos átalakításáról még folynak a tárgyalások, az ötletelések, de jó eséllyel de megjelenhet egy új juttatás. Ez pedig az albérleti támogatás lenne!
A tervek szerint a munkáltató adómentesen nyújthatna lakhatási támogatást, amennyiben a hetente legalább 36 órát dolgozó alkalmazottja állandó lakhelye minimum 60 kilométerre van a munkahelyétől, vagy az oda- és visszautazás ideje tömegközlekedéssel meghaladja a három órát. Ráadásul ez az adómentes juttatás akár a minimálbér 40 százalékáig is terjedhet a foglalkoztatás első két évében, ez havonta 42 ezer forintot jelent jelenleg. Az ezt követő két évben a minimálbér 25 százaléka lenne a határ, majd még egy évig 15 százalékig terjedhetne.
 
 
10
Május
    Megszünhet a szabadszombat
Dolgozók figyelem – megszűnhet a szabad szombat!

Újabb törvénymódosításra készül a kormány, megszünteti azt a paragrafust, amely rendelkezik többek között a szombati készenléti munkáért járó pótlékokról, ennek köszönhetően tízezrek számára veszik el a szabad szombat, és szombat-vasárnap is munkára kényszeríthetik a készenléti dolgozókat plusz díjfizetés nélkül.

Elvileg azért szeretnék a módosítást, mert 5 milliárd forintnyi, 3 éve elmaradt pótlékot kell kifizetnie a MÁV-nak visszamenőleg a dolgozóknak egy bírósági döntés alapján. A dolgozók bírósághoz fordultak, mert a vasárnapot megelőző szombati munkavégzésért egyszer sem fizették ki számukra a pótlékot 2012 óta, a bíróság jogosnak találta a követelésüket.
Egy úgynevezett salátatörvényben bukkant rá a Vasutasok Szakszervezete erre a módosításra, és így a dolgozóknak hétvégén annyiért kell dolgozniuk, mint rendes munkaidőben. Érdekes lépés, ezek szerint nem szán a kormány a jövőben újabb pénzeket kifizetni a pótlékokra, hanem egyszerűen kiiktatja a törvényt.
A szakszervezet szerint nagy veszélyt jelent ez a lépés, mert ezután bármikor, bárkit munkára lehet vezényelni, így szembe megy a politikájával a kormány, elveszi több tízezer munkavállalótól a hétvégét, így távol kell lennie a családjától és még megfelelő díjazásban sem részesíti. A Vasutas Szakszervezet szerint felháborító, hogy a kormány, mint a MÁV csoport tulajdonosa kibújik a pótlékfizetés alól.
Amúgy is munkaerőhiánnyal küzdenek a MÁV-nál, és arra kellene törekedni, hogy megakadályozzák az elvándorlást. A szakszervezet elnöke szerint, a készenléti jellegű munkaköröknél amúgy is igen alacsonyak a bérek, a pótlékokkal lehetett kompenzálni, így sokan ezért vállalták ezt a jellegű munkát. A törvénymódosítással sérülne „a munka és magánélet” egyensúlya, kiemelte a szakszervezet elnöke, hogy mindent elkövetnek azért, hogy megakadályozzák a kormánynak ezt a lépését.
A cikk a munkajog.hu cikke alapján készült.
 
   
10
Május
    Rezsikedvezmények rászorulóknak
Rezsikedvezmények szociálisan rászorulóknak – 3 kedvezményt igényelhet ha kevés pénzből él!

3 féle rezsikedvezmény rászorulóknak – így lehet igényelni!

Így igényelhetsz rezsi kedvezményt ha rászoruló vagy!- gáz, villany, víz – Ezeket A Kedvezményeket Kaphatod Ha Rászoruló Vagy!
Fogyatékkal élő fogyasztó:
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.
Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.
Kedvezmények
A lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott bánásmódban és kedvezményben.
A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:
részletfizetés,
fizetési haladék,
előre fizető mérő.
A szociálisan rászoruló fogyasztók körét, a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolásának módját, valamint a részletfizetés, a fizetési haladék, az előre fizető mérőhöz jutás, az előre fizető mérő felszerelése kötelező felajánlásának, és az egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg.
A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.
Előre fizető mérő
A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén meghatározott kedvezményeket veheti igénybe.
Ha szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a földgázkereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti.
Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó az előre fizető mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az ellátásból kikapcsolható.
Az előre fizető mérő használatával vételezett földgáz ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a szociálisan rászoruló fogyasztó a földgáz-kereskedelmi szerződése alapján, az előre fizető mérő hiányában fizetne.
Az előre fizető mérő felszerelésének, és a fogyasztásmérő berendezés bekötéséhez szükséges mérőhely-átalakítás költsége a földgázelosztót terheli. Az előre fizető mérő feltöltési rendszerének üzemeltetéséhez és a feltöltés biztosításához kapcsolódó költségek a földgázkereskedőt terhelik. Az előre fizető mérő tulajdonjogára a fogyasztásmérőre vonatkozó általános szabályok irányadók.
Az előre fizető mérő feltöltése a szociálisan rászoruló fogyasztó feladata.
A feltöltést a felhasználási hely megjelölésével a szociálisan rászoruló fogyasztó javára más is teljesítheti. A feltöltés elmaradása vagy a feltöltött összeg elhasználása miatti szolgáltatási szünet nem minősül az engedélyes által történő kikapcsolásnak.
Nyilvántartás
Az érintett engedélyes a kedvezmények biztosítása érdekében a működési területén, az egyes felhasználási helyeken vételező védendő fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a lakossági fogyasztó a kedvezmények melyik körére jogosult és ezek közül melyek igénybevételét kérte.
A védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv – a védendő fogyasztó kérelmére – igazolást ad ki arról, hogy a kérelem benyújtásakor a védendő fogyasztó részesül az adott ellátásban. Az ellátást megállapító szerv az igazoláson köteles feltüntetni, hogy az igazolás mely felhasználási helyen történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
A nyilvántartásba történő felvételt az érintett engedélyes ügyfélszolgálatán a lakossági fogyasztónak kell kérnie.
A kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen különleges bánásmód vagy kedvezmény illeti meg és azok közül melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat. A nyilvántartásba történt felvételről a lakossági fogyasztót 5 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell.
A nyilvántartásba történt felvételt követően a védendő fogyasztó köteles minden év március 31-ig a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll.
Nem kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti igazolás alapján – nem várható jelentős javulás. Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már nem jogosult a kedvezményekre, adatait a nyilvántartásból törölni kell, azoknak azonban a rögzítéstől számított 5 évig utólag is megállapíthatónak kell maradniuk. Az adatkezelő a nyilvántartásból törölt védendő fogyasztót a törlésről 8 napon belül írásban értesíti.
Tájékoztatás a nyilvántartásba vétel lehetőségéről
Amennyiben a védendő fogyasztók nyilvántartásában szociálisan rászoruló fogyasztóként nem szereplő lakossági fogyasztó a tartozását nem fizette meg, a földgázkereskedő a kikapcsolást megelőző, az első írásbeli értesítés megküldésével egyidejűleg írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatja a fogyasztót a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint megküldi részére a kérelemként használható adatlapot.
Ha a lakossági fogyasztó a földgázelosztónál szociálisan rászorulóként kezdeményezte a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételét, a nyilvántartásba történő felvételig, vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot a földgázelosztó felfüggeszti.
Ez esetben a kikapcsolásra csak a nyilvántartásba való felvétel megtagadását követően kerülhet sor. A védendő fogyasztói státuszról szóló tájékoztatást a földgázkereskedő naptári évenként egyszer köteles teljesíteni. Ezt követően – kivéve, ha a védendő fogyasztó szociálisan rászorulóként való nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei az utolsó tájékoztatás óta változtak, vagy a lakossági fogyasztó személyében változás következett be – tájékoztatási kötelezettségét a földgázkereskedő a naptári éven belül a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvétel lehetőségére vonatkozó emlékeztető megküldésével is teljesítheti.
 
 
 
 
10
Május
    Köztartozásra is igényelhető állami segítség, támogatás.
Nagyon jó hír már adótartozásra, köztartozásra is igényelhető állami segítség, támogatás!
 
Folyamatosan csatlakoznak az adósok a családi csődvédelem rendszeréhez, immár több mint 350 családot véd a tavaly óta élő adósmentő program – írta a Magyar Idők szombaton.
A programba felvett érintetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy egy hosszabb, önkorlátozást is megkövetelő időszak után “kikeveredhessenek az anyagiak szorításából” – olvasható.
A cikk szerint az adósmentő programhoz egy esetben lehet adóhátralékkal is csatlakozni, mégpedig akkor, ha az adóhivatal fizetési könnyítést ítél meg az érintettnek. Március végéig 39 ilyen kérelmet adtak be az adóhivatalhoz – írták.
Forrás : hirado.hu
Nézzük tíz pontban, melyek a legfontosabb tudnivalók a magáncsődről:
A csődvédelem önkéntesen igényelhető.
2015. szeptember 1-jétől a nem fizető jelzáloghitelesek, 2016. október 1-jétől bárki igénybe veheti.
Olyan személy igényelheti, akinek a tartozása (nem a hitele összege!) legalább 2 millió és legfeljebb 60 millió forint.
Akkor igényelhető, ha az adós legalább 500 000 forintnyi (kamatokkal és járulékokkal növelt) tartozása 90 napnál régebb óta áll fent. A tartozások között lennie kell legalább egy hitelnek is.
Csak akkor igényelhető, ha az adósság összege az igénylő csődvagyonának 100% és 200% közötti részét teszi ki. A csődvagyon az ingóságok és ingatlanvagyonok összege, továbbá a következő öt évben várható bevétel összege.
A magáncsőd időszaka alatt az adós kevesebbet törleszt, mint amennyit kellene. A csődvédelem lejártakor a megmaradt tartozást elengedik. Az engedmény akár 95% is lehet.
A csődvédelem alatt csődbiztos felügyeli az igénylő, a hozzátartozói és a vele egy háztartásban élők költéseit. Egy-, két- és háromfős családok esetén fejenként a legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét költhetik el szabadon (vagyis három fő esetén kb. 120 000 forintot), négy főtől pedig csak a legkisebb öregségi nyugdíj összegét családtagonként (4 fő esetén szintén kb. 120 000 forint). Ennél nagyobb költéshez a csődbiztos beleegyezése szükséges. A csődvédelem alapesetben 5 évre szól, de meghosszabbítható 7 évre. Egy személy életében egyszer veheti igénybe a csődvédelmet.
Ha valaki bármilyen formában csal, azt örökre kizárják a csődvédelemből.
Az adósnak vállalnia kell, hogy ha nincs munkája, keres. Fontos továbbá, hogy nem viselkedhet úgy, hogy magatartása miatt megbüntessék, elbocsássák stb. – vagyis csökkenjen a törlesztőképessége.
A 2012-es javaslat szerint a családi csődvédelem lényege, hogy a bajba jutott család gondnokot kap, aki segít beosztani a havi fizetést, segélyt, nyugdíjat az adósnak (és családjának). A gondnok lehet szociális munkás, pénzügyi szakember vagy családvédelmi szakember is. A szakember feladata, hogy azoknak a családoknak mutasson kiutat, segítsen bevételeik beosztásában, amelyek nem tudják fizetni a számlákat vagy a banki törlesztéseket, de nem azért, mert anyagi eszközeik elégtelenek, hanem azért, mert nem tudják megfelelően beosztani a jövedelmüket, vagy nem hajlandóak megválni olyan vagyontárgyaiktól, amelyek értékesítésével jelentős pénzhez jutnának.
A csődbiztos feladata, hogy tárgyaljon a bankokkal és közüzemi cégekkel, és próbáljon közvetíteni a felek között, jellemzően engedményeket kicsikarva a szolgáltatóktól.
A magáncsőddel kapcsolatos kormányzati munka 2015 elején váltott magasabb sebességbe. A tervezet szerint a csődközelben levő magánszemélyek (és családjuk) szakemberek segítségét igényelhetik: a kisebb összegű elmaradások rendezésére pénzügyi, szociális vagy akár jogi szakértők is kirendelhetők. A magáncsőd természetéből következően a rendszerbe csak olyanok léphetnek be, akiknek van vagyonuk és bevételük: mivel a csődvédelem lényege, hogy a gondnok osztja be a család bevételeit, a családnak értelemszerűen rendelkeznie kell bevételekkel – illetve pénzzé tehető vagyontárgyakkal (pl. járművel vagy nyaralóval, plazmatévével és egyéb, a létfenntartáshoz nem szükséges, de értékes ingóságokkal).
 
   


10. oldal / 14