Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
10
Nov
    Épül a Kultúra Pécs keleti városrészében
 

ÉPÜL A KULTÚRA PÉCS KELETI VÁROSRÉSZÉBEN

 Pécs keleti városrészében egyre több kulturális programot és rendezvényt szervez a Bányász Érdekvédelmi Kulturális Egyesület (BÉKE), amelynek egyik eredményeként idén immár második alkalommal tartották meg pénteken a meszesi dalfesztivált. Az esemény fővédnöke Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár volt.

A BÉKE az önkormányzattal megkötött közművelődési megállapodás értelmében kulturális és közművelődési feladatokat lát el Pécs keleti városrészében, októbertől pedig civil pontként is tevékenykedik.

Az egyesület egyre szélesebb körű tevékenységének köszönhetően az itt lakók számára számtalan kulturális és művészeti, közösségi rendezvényt szerveznek. A pénteken immár második alkalommal megrendezett meszesi dalfesztivált is nagy népszerűségnek örvend a lakók körében, a program ráadásul idén már nemzetközivé terebélyesedett, hiszen Délvidékről, Zentáról is érkeztek egy vegyes kórus, hogy részt vegyen a fesztiválon.
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, a terület országgyűlési képviselője örömmel tapasztalja, hogy egyre erősödik a civilek aktivitása ebben a városrészben.
Ezt a városrészt annak idején a bányászkultúra építette fel, s most az tartja egyben. Az egész éves kulturális eseménysorozatba jól illeszkedik ez a dalfesztivál, amelyet reményeink szerint hagyományőrző szándékkal
szervezett meg az egyesület. Az civil aktivitás erősítése során számítunk a területen működő iskolákra is, a helyi közösségfejlesztés érdekében szükséges, hogy az intézmények is nyitottabbak legyenek a helyiek számára.
Az egész évben folyamatosan megrendezendő különböző kulturális programok szervezése mellett az egyesület idén októbertől civil pontként is tevékenykedik, az itt élők bármilyen problémájukkal felkereshetik a szervezetet, amely három helyszínen is ellátja a lakossági szolgáltatásokat, munkaügyi- és jogi tanácsadást (Pákolitz István Közösségi Ház, Pécs Keleti Civil Kapcsolatok Háza, Szent Borbála Közösségi Ház).
Az egyesület működéséhez természetesen anyagi forrásokra is szükség van. A BÉKE pályázati forrásokból igyekszik ellátni egyre bővülő feladatait. A város 3 millió forintot ad számukra, a városrész civil aktivitásának elismeréseként sikerült nagyobb támogatást kicsikarni a TEMI-től, amit jól mutat az is, hogy amíg 2012-ben alig 10 millió forintos központi támogatást kapott az egyesület, tavaly ez az összeg már 23 millió forintra emelkedett.
 
 
Horváth L. Balázs
2015.11.06.
 
 
 
04
Nov
    Meghívó a Meszesi Dalfesztiválra

 MEGHÍVÓ

A II. Meszesi Dalfesztiválra

 

A Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület sok szeretettel meghívja Önt a soron következő nagyrendezvényére, a II. Meszesi Dalfesztiválra.
Rendezvény helyszíne: BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA, 7629 Pécs, Komlói út 58.
Rendezvény időpontja: 2015. november 06. (péntek)

TERVEZETT PROGRAM:

16:00   KÖSZÖNTŐT MOND:   MOLNÁR FERENC     – B.É.K.E. ügyvivő elnök
                                                  DR. HOPPÁL PÉTER   – kultúráért felelős államtitkár, a fesztivál fővédnöke
16:10   MESZESI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKCSOPORTJÁNAK ELŐADÁSA
16:20   BARANYA MEGYEI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NÉPDALKÖRÉNEK ELŐADÁSA
16:30   BÁNYÁSSZÍV DALCSAPAT ELŐADÁSA
16:40   BERZE-NAGY JÁNOS NÉPDALKAR ELŐADÁSA
16:50   BARÁTI QUINTETT ELŐADÁSA
17:00   BARANYA BOKRÉTA NÉPDALKÖR ELŐADÁSA
17:10   ZENTAI VEGYESKÓRUS ELŐADÁSA
17:20   RÖVID SZÜNET
17:30   VERSET MOND BALÁZSNÉ PECZE GYÖNGYI
17:35   BÁRTFA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKCSOPORTJÁNAK ELŐADÁSA
17:45   BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR ELŐADÁSA
17:55   SZEBÉNYI ASSZONYKÓRUS ELŐADÁSA
18:05   KODÁLY GIMNÁZIUM FIÚKAR ELŐADÁSA
18:15   PÁKOLITZ KAMARAKÓRUS ELŐADÁSA
18:25   MENYECSKEKÓRUS ELŐADÁSA
18:35   HIRDI ÉNEKEGYÜTTES ELŐADÁSA
18:45   MEGLEPETÉS RÁADÁS
18:50   ÁLLÓFOGADÁS, ZENÉL SZÉKELYHIDI ZOLTÁN
 
 

 

 

 

 
 
18
Feb
    Elutasító határozat visszavonás

 

Üsz: 22-00252/2013 Név: Hodován Zoltán István                 1961.02.11.      l.lap
Ügyszám: 22-00252/2013/0009
Ügyintéző: Elek Ágnes
Revizor: Törökné Bárány Brigitta
Tárgy: döntés visszavonása

Bányászok egészségkárosodási járadék elutasítása ügyben
Név:            Hodován Zoltán István
Szül. idő:      1961.02.11.                     Határozat száma: 2.
TÁJ:            023 639 193
Anyja neve: Molnár Mária
Lakcím: 7940 Szentlőrinc, Liget u. 7.

HATÁROZAT

Az Igazgatóság az igénylőnek a járadékot elutasító 22-00252/2013/0003. számú határozatát teljes egészében visszavonja.
A határozat ellen - a kézhezvételt követő 15 napon belül - az Országos Nyugdíjbiztosícási Főigazgatósághoz lehet fellebbezni.
A fellebbezést -    az_ügyszámra hivatkozással - az elsőfokú határozatot hozó igazgatósághoz kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető.
Az eljárás illeték és költségmentes.

INDOKOLÁS

Hodován Zoltán István 1994.02.18. napjától 2005.10.10. napjáig bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, 2005.10.11. napjától 2012.06.30. napjáig rokkantsági nyugdíjban és 2012.07.01. napjától rehabilitációs ellátásban részesül.
2013.01.04. napján érkezett igénybejelentésében kérte a bányászok egészségkárosodási járadékára való jogosultságának elbírálását.
Az Igazgatóság a 2013.01.31. napján kelt 22-00252/2013/0003. számú határozatával Hodován Zoltán István bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása iránt előterjesztett igényét elutasította.
 
Igénylő az elutasító határozat ellen fellebbezéssel élt.

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
7623 Pécs Mártírok útja 12. Tel(72)505-800 Fax:(72)505-810
 

Üsz: 22-00252/2013 Név: Hodován Zoltán István                 1961.02.11.
 
Az Igazgatóság a határozatot felülvizsgálta és megállapította, hogy Hodován Zoltán István rendelkezik a 23/1991. (11.9.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel, így az eljárás lefolytatása folyamatban van.
 
Fentiekre tekintettel a 22-00252/2013/03. számú bányászok egészségkárosodási járadék elutasító határozatát az Igazgatóság teljes egészében visszavonja.
 
Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérelmre vagy hivatalból meg­állapítja, hogy a fellebbezési vagy felügyeleti eljárás keretében, illetve a bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, döntését
a)   az ügyfél javára korlátozás nélkül,
b)   az ügyfél terhére egy ízben, a határozat közlésétől számított öt éven belül
ba) ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség nem terheli, a módosítást vagy visszavonást elrendelő határozat keltét követő hónap első napjától,
bb) ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség terheli, az ellátás megállapításának kezdő időpontjáig visszamenőlegesen
módosítja vagy visszavonja.

/1997. évi LXXXI. tv. 95.§ (5) bekezdés/
Az eljáró hatóság hatáskörét a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet l.§ (1) bekezdés b) pontja határozza meg.
Az eljáró hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. /288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezdése/
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja. A határidőben benyújtott fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezéssel nem támadott határozat a fellebbezési határidő lejártát követően végrehajthatóvá válik.

(2004. évi CXL. törvény 101. § (1). bekezdés, 128. § (1) bekezdés a) pontja)
 
Dr. Mikoly Lilian igazgató nevében és megbízásából:

Kelt: Pécsett 2013.02.14.

Rész Nandomé Osztályvezető

 

 

 
   
12
Jul
    Uránbánya Pécs határában ?

A WildHorse Energy Hungary Kft.tevékenységéről

 

A WildHorse Energy Ltd. perth-i (Ausztrália) székhelyű, a sydney-i tőzsdén jegyzett cég, melyet kifejezetten uránérc kutatás  bányászat céljára alapítottak 2005-ben a bányaiparban jelentős gyakorlattal rendelkező személyek, pénzintézetek és befektetési alapok bevonásával. A WildHorse Energy első magyarországi leányvállalatát 2005. október 5-én alapította, WildHorse Energy Hungary Kft. néven.

A WildHorse nemzetközi uránérc-kutatással és feltárással foglalkozó vállalat, melynek vezetősége komoly tapasztalattal rendelkezik a bányászati tevékeny­ségekkel kapcsolatban. Tevékenységi körében olyan területeken levő projektek szerepelnek, ahol korábban már felmerült, vagy volt uránbányászati tevékenység, ahol támogatják a kitermelést ós pozitív jogi környezetet teremtenek a bányászatnak.

Miért az urán?

Az energia ellátás biztonsága: Ahogy azt az elmúlt évek mindannyiunk számára láthatóvá, sőt érezhetővé tették, országunk nagyon kiszolgáltatott a gázimportnak.

Könnyen szállítható (kisebb környezetterhelés) és könnyen raktározható: Egy 1000 MW teljesítményű erőmű blokknak évente szénből 1825 vasúti szerelvénynek, uránból 1-2 vagonnak megfelelő mennyiségre van szüksége.

Klímaváltozás: Ma már a környezetvédők közül is egyre többen elismerik (köztűk Stephen Tlndale, aki a Greenpeace angliai szervezetének volt a vezetője, valamint az angol Környezetvédelmi Miniszter tanácsadója), hogy a globális felmelegedés korunk egyik legégetőbb problémája, és ahhoz, hogy eredményesen felvehessük a harcot ellene, Igenis szükség van a nukleáris energia részarányának növelésére az energiafelhasználásban, hiszen a C02 kibocsátása gyakorlatilag nulla,

Hosszú távon rendelkezésre áll: A jelenlegi felhasználás melleit a feltárt uránkészlet legalább 250 évre elegendő az atomerőműveknek (Matthew Bunn, Harvard Egyetem), de a potenciális készleteket és új technológiákat is figyelembe véve ez akár 10-20 ezer év is lehet.

Nyílik-e uránbánya Pécsett?

 
 
31
Dec
    Kedves Barátaink
Kedves Barátaink !

Megjelent a Kormány 426/2012. (XII. 29.) számú rendelete. Nem szeretnénk most hosszú rendeletértelmezésbe fogni, de hogy nyugodt legyen a szilveszteretek és az újévkezdésetek, ezért írunk, hogy akik a 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet szerint korábban is jogosultak voltak az ellátásra, azok a 426/2012. (XII. 29.) számú Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbra is jogosultak az ellátásra.
A rendelettel kapcsolatban felmerülő további kérdéseket majd megbeszéljük az új évben, de fontos kiemelni,
Legjobb tudásunk és értelmezésünk szerint:
hogy az 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbra is jogosultak vagytok az ellátásra.

"" c) 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesült, és
d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel. "" 
                         (a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,
                          b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,
                             jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
)

Mindenkinek hálás köszönettel tartozunk, akik ebben segítségünkre voltak!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Jószerencsét!
 
 
   


10. oldal / 12