Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
10
Május
    Módosították a nyugdíjakra vonatkozó törvényt, ezért sokan esnek el a juttatástól?
Módosították a nyugdíjakra vonatkozó törvényt, ezért sokan esnek el a juttatástól?
 
Kedves olvasóink, tisztel tagok! Nemrégiben megjelent egy kiírás a facebook klubunkon a következő szöveggel!
“MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÖREGSÉGI ÉS AZ ÖZVEGYI NYUGDÍJRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT! Sokan nem tudják, de mindkettő járhat egyszerre! Sokszor a hivatalok sem tudnak megfelelő tájékoztatást adni, így sok idős ember sok pénztől eshet el!”
A posztot jószándékkal tettük ki, de sajnos utólag kiderült, hogy volt benne hiba! Most ezeket a hibákat szeretnénk tisztázni! A posztot nagyon sokan osztották meg, most arra kérjük Önöket, hogy ezt is osszák meg, ugyanis ez a cikk tartalmazza helyreigazított információkat, a teljes igazságot! KÖSZÖNJÜK!
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 2015. január 1-től valóban módosult; a következők szerint:
A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2015. január 1-jétől havi 84 975 forint összeghatárig folyósítható együtt.
Az özvegy abban az esetben kaphatja meg együtt folyósítva a 2 nyugellátást ha :
a jogszerző 1998. január 1-jé előtt halt meg
a saját jogú és az özvegyi nyugdíj együttes összege alacsonyabb az összeghatár érvényes összegénél, 2015. január 1-jétől havi 84 975 forint .
Az ONYF elmondta – Tekintettel arra, hogy jelenleg már 1998 illetve 2000 előtt elhunytak után özvegyi nyugdíj megállapítási kérelmek gyakorlatilag nem érkeznek, így a mostani megállapítások esetében az említett együttfolyósítási összeghatárnak nincs szerepe. Az együttfolyósítási összeghatár nem egy statikus összeg, emelése az évenkénti nyugdíjemelések mértékével növekszik és az érintett nyugdíjakat ezzel a mértékkel hivatalból megemelik.
Tehát alig akad olyan friss igénylés, akinél számít még az együttfolyósítási összeghatár.
Forrás : penzcentrum.hu
Mindenképpen fontos tudni, hogy ezt az ellátást nem kell igényelni, nem kell kérvényezni, a feltételeknek megfelelő özvegy esetében ezt az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság elvégzi hivatalból!
ITT A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS azokra vonatkozóan, akiknek a hozzátartózója 1998. január 1. után hunyt el >>
Őket szinte minden esetben megilleti a saját nyugdíjuk mellette a hozzátartozói nyugdíj is!Ennek a juttatásnak nincs semmilyen összeghatára, ettől teljesen független, azonban összege kérelmezőnként rendkívül változó.
Ennek alapján 2 csoport különíthető el
1. Ideiglenes özvegyi nyugdíj >>> ez a nyugdíj az elhunyt nyugdíjának 60 százaléka, az elhunyt öregségi nyugdíjának 60%-a ami az özvegynek jár!Ezt a nyugdíjat az özvegy az elhunyt haláltól 1 évig kaphatja! Özvegyi nyugdíjat a következő hozzátartozók kaphatnak : a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat.
Miután az egy év lejár az ideiglenes özvegy nyugdíj folyósítása megszűnik!
Ezután jön az özvegyi nyugdíj, amire a következő személyek lehetnek jogosultak:
-betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy
-megváltozott munkaképességű (egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos), vagy
-házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.
2. Abban az esetben ha az özvegy már betöltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy megváltozott munkaképességű, de saját nyugdíja nincsen, akkor az özvegyi nyugdíj az elhunyt nyugdíjának 60%-a.Ha az özvegynek saját nyugdíja is van, abban az esetben az öregségi nyugdíj mindössze az elhunyt öregségi nyugdíjának 30%-a.
A hozzátartozók baleseti hozzátartozói nyugellátást kaphatnak! Ez abban az esetben folyósítható ha a jogszerző üzemi baleset következtében halt meg.A baleseti sérült hozzátartozói ideiglenes özvegyi nyugdíjra és ennek megszűnését követően özvegyi nyugdíjra, stb. a hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó rendelkezések szerint azzal az eltéréssel jogosultak, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerző szolgálati idejére tekintet nélkül megilleti.
Van, aki mégis lecsúszhat a hozzátartozói nyugdíjról :
Hogy miért! NAGYON FONTOS TUDNI, hogy a hozzátartozói nyugdíjat mindig kérelmezni kell, soha nem jár automatikusan!Ezt elektronikus űrlapon lehet igényelni, illetve az erre vonatkozó nyomtatvány kitöltésével! Ha van ügyfélkapu regisztrációja intézheti az egészet teljesen elektronikusan is!
Mindenképp üdvözölendő azonban, hogy a plusz juttatás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek. 
 
 
10
Május
    Megállapodás szolgálati időre és a „nők 40” nyugellátás
Megállapodás szolgálati időre és a „nők 40” nyugellátás
 
Sok esetben jó lenne olyan megoldást találni, hogy ha csak egy kevés hiányzik  a szolgálati időből a nők 40 éves jogosultság utáni kedvezményes nyugdíjnál hogyan lehet megoldani a hiányzó időszak megszerzését. Sokan úgy gondolják, hogy a megállapodás kötése a nyugdíjbiztosítási szervekkel erre jó megoldás.
Megállapodást lehet kötni a nyugdíjbiztosítási igazgatósági szerveknél a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34-35. §-ai alapján a következő esetekben:
  • Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén)
  • szolgálati időként történő elismerése céljából a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének
  • megállapodás köthető
  • a gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése céljából
  • öregségi teljes, valamint öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése céljából-
A nyugdíjbiztosítási szervvel kötött megállapodással a személy , a kifizetésekkel olyan helyzetbe kerül, mintha valamilyen  biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony) fennállása során szerezte volna meg szolgálati időt.
Ilyen megállapodást a jogszabályok előírásai alapján nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából olyan nagykorú személy köthet, aki belföldi, nem áll biztosítási jogviszonyban, nem saját jogú nyugdíjas, akire nem terjed ki a biztosítás valamint szünetel a biztosítása.
Az is igaz, hogy elég jelentős összeggel lehet megváltani a jogosultsági időt, mert a befizetendő összeg  a foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (27 %) valamint az egyén által fizetendő nyugdíjjárulék (10 %) együttes összegéből adódik össze.
A megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér 37%-át veszik alapul.
Nem csak saját jogon lehet megállapodást kötni, hanem kedvezményezett javára is.
A szolgálati idő nem azonos a nők 40 éves jogosultsági idejével, nem minden szolgálati időnek tekintett időszakot lehet figyelembe venni a jogosultsághoz is.
Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül:
  • a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal,
  • a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.
Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg annál a személynél, akinél a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet.
Olyan nő esetén, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak, meg a harminc évet kell elérnie a szolgálati időnek, tehát némi kedvezményben részesül az a nő, aki fogyatékos gyermeket nevel.
A jogosultsági időnél tehát elsősorban keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső időt számítják be, viszont a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő  nem számítható ilyen időszaknak.
Például nem minősül jogosultsági időnek, de a nyugdíj összegének megállapításakor figyelembe vehetők:
  •  a szakképző iskolai tanulóként, szakmunkás-tanulóként folytatott tanulmányi idő
  • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folyatott tanulmányok ideje sem.
  • az álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati idő sem számítható be a jogosultsági időbe.
Sajnos a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál   nem lehet jogosultsági időt szerezni a szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással. A hiányzó jogosultsági idő  csak további keresőtevékenységgel érhető el, ebben nagy segítség lehet, ha csatlakozik  a nők 40 + programhoz.
A cikk a  munkajog.hu cikke alapján készült.
 
 
10
Május
    Kérelem méltányossági nyugdíjemeléshez
Kérelem méltányossági nyugdíjemeléshez  – ingyen letölthető – jó eséllyel jár Önnek is, így igényelheti!
 
Méltányossági nyugdíjemelés kérelem – itt töltheti le – nem jár automatikusan de jó esélye van rá!
Nyugdíjemelési kérelem méltányosságból – nem jár automatikusan, igényelni kell!
Kivételes, méltányossági nyugdíjemelés – így igényelhető 2016-ra!
A kivételes (méltányossági) nyugdíj-emelés szabályai szerint, az emelés annak a kérelmezőnek engedélyezhető, aki elérte az öregségi nyugdíj-korhatárt, nyugellátásban részesül, valamint a nyugellátása és a rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000,- forintot. További feltétel még, hogy nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el. A feltételeknek együttesen kell fennállnia. Az egyszeri segélyre vonatkozó szabályok szerint annak a nyugellátásban részesülő személynek engedélyezhető egyszeri segély, aki olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti és a havi jövedelme nem haladja meg a 75.000,- forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, vagy a 85.000,- forintot, ha egyedül él. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelmet.
Forrás : www.teol.hu
Méltányossági nyugdíjemelés
A méltányossági nyugdíjemelés nem jár automatikusan, igényelni kell és mindenki nem is kaphatja meg.A kérelmet elbírálják 21 nap alatt és majd csak ezután derül ki, hogy az igénylő jogosult-e rá.Ha igen, akkor megkapja és ezt követően a nyugdíja minden hónapban annyival több lesz,a mekkora emelést megállapították.
Ki jogosult rá:
Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot továbbá :
nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte;
megváltozott munkaképességű özvegy;
fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg,
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy;
árva.
Kik élvezhetnek előnyt a méltányossági nyugdíj kérelmezésénél :
a férfi igénylők esetében azok élveznek előnyt, akik több, mint 35 év szolgálati idővel rendelkeznek
hölgy igénylők esetében, előnyben részesülhetnek, akik több, mint 30 év szolgálati idővel rendelkeznek
70 évnél idősebb igénylők is előnyt élvezhetnek
az 1. vagy 2. rokkantsági csoportba tartozó személyek
továbbá előnyben részesítik azokat az igénylőket is, akik a korábbi években még nem kaptak méltányossági nyugdíjemelést
Egyéb jogosultsági feltételek:
Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el.Természetesen nem adnak méltányossági nyugdíjemelés annak sem,a ki előzetes letartóztatásban van, börtönbüntetését tölti, valamilyen szociális intézményben él, vagy javítóintézet lakója.
A kivételes nyugdíjemelést csak az érintett személy kérelmezheti!
Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?
Nyomtatvány: Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez
A kérelemnek nincs kötelező mellékelte (az indoklás rész azonban kiemelt
jelentőséggel bír).
Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem?
A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be. ITT A LETÖLTHETŐ KÉRELEM >>> Kérelem méltányossági nyugdíjemeléshez
Összege:
Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebbösszegének25%-át (7.125 Ft) , de nem lehet kevesebb annak 10% – ánál (2.850 Ft).
Az engedélyezett kivételes nyugellátás- emelés „beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése az emelés összegének figyelembe vételével történik.
Hol igényelhető?
Kormányablak
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Ügyintézési határidő: 21 nap
Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?
A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
Jogszabályok:
1997. évi LXXXI. törvény
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem?
A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be. 
 
   
10
Május
    Rokkantak, megváltozott munkaképességűek figyelem – fantasztikus lehetőség még rossz anyagi helyzetben lévőknek is!
Rokkantak, megváltozott munkaképességűek figyelem – fantasztikus lehetőség még rossz anyagi helyzetben lévőknek is!
 
Egy új kölcsönzési rendszer segítségével a mozgássérültek egyszerűbben juthatnak gyógyászati segédeszközhöz mostanában. A különleges eszközök többek között a műtétek utáni felépülésben, a házi betegápolásban, és az akadálymentes közlekedésben is segítik az érintetteket. A szállítási központok és műhelyek szolgáltatásai a fővároson kívül az ország hat pontján érhetők el.
 
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) indította el a hazánkban még újdonságnak számító rendszert – mondta a Kossuth Rádió Napközben című műsorában Fóris Johanna igazgató. Hozzátette, a minta Európa más országaiból származik. A kölcsönzői segédeszköz-műhely egy hálózat, az ország hat pontján érhetőek el a szolgáltatások: Debrecenben, Mórahalmon, Pécsett, Székesfehérváron, Győrben és Budapesten.
A logisztikai központokban a munkatársak nem csak az eszköz kiválasztásában, kipróbálásában, méretre állításában, hanem a szállításban és összeszerelésben is segítenek. Ha a termék meghibásodik és helyben nem megoldható a javítása, csereeszközt biztosítanak – mondta az igazgató.
A Guruló műhely névre hallgató kezdeményezés januárban indult Magyarországon, tehát még jó eséllyel teljesen új eszközök bérelhetők. A kölcsönzési díjat rugalmasan kezelik, csomagokat állítottak össze. Fóris Johanna megjegyezte, hogy minden egyes visszaszállítás után fertőtlenítik és a karbantartják az eszközöket.
Besze Tibor ortopéd szakorvos megjegyezte, hogy korábbi projekt kapcsán ismerkedtek meg egy-két külföldi rendszerrel. Dániában például az önkormányzatok által működtetett állapotfelmérő központok vannak, ahol erre speciálisan képzett szakemberek tanulmányozzák az egyes emberek helyzetét és környezetét. Majd ezek alapján választják ki a leginkább segítő megoldást – tette hozzá.
A választék széles: a bottól az ágyon keresztül, a wc-magasítón át a kerekesszékig minden megtalálható, de lehetőség van a ház vagy az autó komplett átalakítására is.
A kölcsönzési rendszer az intézményi ellátásban és a gyerekek rehabilitációjában is segítséget jelenthet. A gyerekeknél például gyakran okoz problémát, hogy gyorsan „kinövik” az eszközöket – magyarázta a szakember. Az emberek állapota változik – ideális esetben javul –, és a megváltozott igények rugalmasabb kielégítése a cél.
A műhely létrejöttével és a honlap elkészültével hamarosan nem csak az OEP által támogatott eszközöket lehet majd a világhálón megtalálni, hanem bővebben informálódni minden gyógyászati segédeszközről. Ez egyes intézmények számára is lehetőséget teremt majd – tette hozzá Besze Tibor.
Forrás:hirado.hu 
 
 
10
Május
    Így változik a nők kedvezményes nyugdíja
Így változik a nők kedvezményes nyugdíja – a NŐK 40 plusz program 2017-től!

Több pénz jut a korkedvezményesen nyugdíjba menő nőknek
Emelkedik jövőre az a keretösszeg, amelyet a nők korhatár alatti nyugellátására szán a kormány: idén 195 milliárd forint jutott erre a célra, míg jövőre 233 milliárd forintra emelkedik a keret, ez derült ki a
2017-es költségvetési javaslat Nyugdíjbiztosítási Alapra vonatkozó fejezetéből.

A számokból az olvasható ki, hogy a kormány az ideinél valamivel kevesebb bevétellel számol a szociális hozzájárulási adó nyugdíjalapot megillető részéből és a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékból, így 2014 milliárd forint helyett csak 1989 milliárd forinttal kalkulál. Viszont a biztosított által fizetett nyugdíjjárulékokra vonatkozóan optimistább, így 1015 milliárd forint helyett 1094 milliárd forint bevétellel számolnak, míg az egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhekre vonatkozóan is jóval magasabb , 11 milliárd forint helyett 15 milliárd forint bevétellel számolnak.
A nők korhatár alatti nyugellátása és a korhatár felettiek öregségi nyugdíjára szánt összeg is jóval az ideinél , az idei 2473 milliárd forinthoz képest már 2501 milliárd forintot szán a kormány erre a célra. Csökken viszont a hozzátartozói nyugellátások összege jövőre: az idei árvaellátásra 34 milliárd forintot szántak, ehhez képest már csak jövőre 31 milliárd forinttal számol a kormány, csökken az özvegyi nyugellátásra szánt keret is az idei 338 milliárd forinthoz képest csupán 334 milliárd forintot szánnak erre a célra.
Jövőre nem fog változni a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv költségvetése, ugyanakkora összegből tudnak gazdálkodni a személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál is, mint idén.
 
   


9. oldal / 14