Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
02
Jul
    Porci megmenti Petit
Bányász Mesék

 

Porci megmenti Petit
 
Petit a nyári szünet első napján szülei felültették a vonatra, és utazott is a nagyszüleihez Aranybányafaivára, hogy velük töltse a nyarat. Amikor megérkezett Peti, szorosan megölelte nagypapáját. Sétáltak hazafelé. Peti az iskoláról mesélt, nagyapa pedig belekezdett abba a végtelen hosszú történetbe, amit minden nyáron elmondott Petinek a falubéli elhagyott bányáról és az ott élő manókról.
-   Tudod, Peti, 50 évig dolgoztam a bányában. Mindig azt hittem, hogy megtalálom az aranyat, de csak szén volt mindenütt. - mondta a nagypa­pa.
-   Ha én nagy leszek, megveszem a bányát és megtalálom az aranyat. Papa, elhiszed? - kérdezte Peti.
-   Elhiszem, de addig még sokat kell tanulnod, hogy tudd, mit tesz egy bányász a föld mélyén - mondta a nagypapa.
-      Taníts meg engem! - kérlelte Peti nagyapját.
Peti és nagypapája minden nap elsétált a bányához, de csak messziről nézték meg. Peti hallgatta a régi történeteket.
Egyik nap, amikor a papa nem ért rá, Peti elhatározta, hogy egyedül megy el a bányáig. Tudta, hogy a bánya veszélyes lehet, mert a nagyapja sokszor elmondta, mégis továbbment. Sötét volt minden. Peti alig látott, de csak ment tovább előre a vágány mellett. Elhagyott csillék, szerszá­mok, lámpások mellett ment el. Zajokat hallott. Mintha valaki tüsszögne.
-       Igen! Egyre hangosabban hallani! Már szinte valaki itt tüsszentett mellettem - motyogta maga elé.
-      Prrr-ciii! Prrr-ciii! - hallatszott.
Peti annyira megijedt, hogy rohant volna kifelé a bányából, de megbot­lott és már zuhant is bele egy elhagyatott tárnába.
-      Jajj! Segítség! Eltörött a lábam! — kiáltott fel fájdalmasan.
-      Prrr-ciii! Nem elég nagy itt a por, még te is felkavarod?! - hallotta.
-       Jajj! Segítség! Nem akartam rosszalkodni! Segítsen, kérem! - fakadt ki a fájdalmas kiáltás Petiből.

Hirtelen meglátta a magasban a furcsa kis lényt, zöld nadrágban, gom­bokkal, aki a kezében lámpát tartott. Olyan kicsi volt és folyton tüsszögött.
-    Ne félj, Porci vagyok, a bányamanó! Ezt az elhagyott bányát őrzőm, itt lakom a bányában.
-      Manók nem léteznek - mondta Peti.
-    Már hogy ne léteznének? A nagyapádat is jól ismerem. Nem mesélt rólam?
-      Mesélt manókról, de azt hittem, nem igaz a történet!
-    Ha mi nem lennénk, a bányászok élete még nehezebb lenne. Mi segí­tünk nekik, hogy el ne élje őket a balszerencse! Még köszönni és úgy szoktunk, hogy „Jó szerencsét!”. Ezt sem tudtad?
-    De ezt tudom! - sírt Peti és nagyon fájt a lába is. Megbánta már, hogy idemerészkedett. A nagyszülei biztos nagyon aggódnak már miatta.
-    Ne sírj! Segítek! De meg kell ígérned, hogy senkinek nem mondod el, hogy találkoztunk, mert akkor nagy bajba kerülök.
-      Jó! - szipogta Peti.
-      Leeresztem a létrát! Szorítsd össze a fogad és mássz fel!
Peti összeszedte minden erejét és bátorságát és felmászott a létrán. Ott volt a manó mellett, aki szinte megigézte a tekintetével, a csillogó arany gombokkal. Azután annyira elnehezedett a szeme, hogy már semmit sem látott. Porci, akit azért hívtak Porcinak, mert mindig tüsszögött a portól, tüzet gyújtott a bánya bejáratánál. Jól megrakta fával, hogy magasra száll­jon a füst. A nagypapa rohant át a mezőn. Észrevette a felszálló füstöt a bányánál. Tudta, hogy ott lesz Peti. Égett a tűz, Peti ott aludt mellette, csupa kosz volt és fekete a szénportól.
-      Prrr-ciii!- hallotta a nagyapa a bányából.
-      Jó szerencsét! - köszönt a nagypapa.
-      Jó szerencsét! - hallotta bentről.
-      Köszönöm! - mondta nagypapa befelé a bányába.
Másnap Peti bekötözött lábbal ébredt, mellette nagyszülei ültek aggódó arccal. A nyár végére Peti lába helyre jött. A nagyapával kisétáltak a bá­nyához.

-     Nagyapa, biztos van arany a bányában, én tudom, és ha nagy leszek, meg is fogom találni! - mondta Peti.
-     Elhiszem, de addig még nagyon sokat kell tanulnod. Főleg azt, hogy egyedül nem lehet egy gyerek a bányában, de nagyapával igen!
- és elin­dultak a bánya felé...
 
 
 
Szabó Bernadett tizenegy éves tanuló
Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Herend
Felkészítő tanár: Fekete Nagy Mariann
 
 
01
Jun
    Hány évesen mehetnek nyugdíjba a férfiak és anők 2018 január 01.-től

 ÍGY ALAKULNAK A NYUGDÍJKORHATÁROK 2018-BAN >> ENNYI ÉVESEN MEHETNEK NYUGDÍJBA A FÉRFIAK ÉS A NŐK 2018. JANUÁR 1-TŐL!

Ki mehet nyugdíjba 2018-ban?
Szeretném megkérdezni, hogy 2018-ban hány évesek mehetnek öregségi nyugdíjjal nyugdíjba?
2018-ban az 1954 második félévében születettek igényelhetik az öregségi nyugdíjukat (a nyugdíjkorhatáruk 63 év 183 nap).
Természetesen emellett – a hatályos rendelkezések szerint – azok a hölgyek is igényelhetik a nyugdíjat, akik jövőre teljesítik a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit.-olvashatjuk a 
hrportal.hu-n.
Aki válaszol:
Nyugdíjszakértő – Dr. Farkas András
A budapesti ELTE jogi karán summa cum laude végzett jogász.
Az elmúlt 22 évben több nagy biztosítótársaság és közvetítő cég felsővezetésének tagja, az élet- és nyugdíjbiztosítások szakértője. 2013 óta a Facebook NyugdíjGuruja több, mint 60 ezer követővel, 2015 óta a NyugdíjGuru News (
www.nyugdijguru.hu) alapítója és szerzője.

 

Mennyi a férfiak/nők nyugdíj korhatára 2017/2018-ban?

2011 óta fokozatos módon emelkedik a nyugdíjkorhatár. 2017-ben azok vonulhatnak nyugdíjba, akik 1954 első 6 hónapjában születtek. 2018-ban mindazok, akik 1954 második felében születtek – betöltését követő 183. napon tehetik meg.

Születési idő

Öregségi nyugdíjkorhatár  

  Öregségi nyugdíjra jogosultság elérése

1953. január 1 – december 31

63 év

2016. január 1 – december 31

1954. január 1 – július 1

63 év + 183 nap

2017. július 3 – december 31

1954. július 2 – december 31

63 év + 183 nap

2018. január 1 – július 2

1955. január 1 – december 31

64 év

2019. január 1 – december 31

1956. január 1 – július 1

64 év + 183 nap

2020. július 2 – december 31

1956. július 2 – december 31

64 év + 183 nap

2021. január 1 – július 2

1956. december 31 után

65 év

2021. december 31 után

A nők 2017/2018-ban is, 40 év jogosultság után kérhetik a kedvezményes nyugdíjba vonulást.  Teljes öregségi nyugdíjra jogosultak mindazok, akik bizonyítható módon 40 év szolgálati idővel rendelkeznek, a évtől függetlenül. Jogosultsági időnek számít a gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, terhesség-gyermekágyi segély.
Forrás :  http://www.blogolod.com/

 

 
 
22
Május
    Gyermeknap 2017

 

Gyermeknap 2017
 
A Teleki Blanka utcai Óvoda Pécs Meszes és a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület szeretettel meghívja a pécsi családokat az immáron hagyományos Gyermeknapi rendezvényre! Dátum: Május 26. péntek, délután 15.30-17.30, helyszín: Pécs Meszes Keleti Ovi Teleki Blanka utca. Mindenkit várunk szeretettel! Béke Egyesület – Önökkel, Önökért! Meszesért!

 

   

 

 
   
07
Május
    Mesék a bányákból
Beköszöntő
 
Kedves Olvasó! 
 
Különleges, lelkesítő érzés számomra személyes részesének lenni, ahogy egy lényegi összekötőerejét: ipari tevékenységét elvesztő baranyai bányászközösség létezésének új értelmet keres és talál. Régi-új kifejező­eszközökkel igyekszik formába önteni, megmutatni, átörökíteni önmagát az immáron többé-kevésbé hazai bánya nélkül maradt jövőbe. Mi más is lehetne, ha nem a kultúra, amely mentén ez az egyszer már oly erős, or­szágos hálóvá szövődött, bajtársiasságon, hősiességen, egymásra utaltsá­gon, emberfeletti munkán szerveződött társadalom, amely egy egész bá­nyászvilágot volt képes maga köré fölépíteni iskolástul, érdekképviselet­estül, szabadidőstül, képes újjá szerveződni, közös értékeket felmutatni? Régi bölcsesség, hogy csak az a közösség lehet erős, amely ragaszko­dik hagyományaihoz és őrzi azokat. Ennek a hagyományőrzésnek a tárhá­zából nem hiányozhat a közös alkotás, a hagyományok felelevenítésének öröme, sőt, az új hagyományok teremtése sem! Hiszen egy-egy örökség fenntartásának alapvető eszköze annak megújulása, életközelivé tétele. Elég, ha a Selmecbányái bányász diákhagyományokra, a mai „ballagás" ősére gondolunk, amely ismeretét jómagam is édesapámtól kaptam örök­ségül. vagy az újkeletű bányamanó mozgalomra, amely napjaink népszerű értékmegőrző programja. Az újjá kovácsolódott közösség teremtő erejének jó példája az a kötet, amit az olvasó most a kezében tart. Ugyanakkor annak bizonyítéka is: jó irányba tartunk, amikor a helyit, az alulról szerveződőt támogatjuk, segít­jük, mert csak így tudjuk maradandóan megerősíteni a társadalom teljes­ségének szövetét. E könyvre ugyanúgy büszke lehetek, mint mindazok, akik létrejöttében, ezáltal pedig közösségük értékmentésében és átörökíté­sében írásaikkal, támogatásukkal, szervezőmunkájukkal közreműködtek. Azt gondolom, a hagyományőrzés, a közösségépítés útja sok csodát rejte­get baranyai bányászaink, helyi kisközösségeink és a teljes magyarság számára. Munkálkodjunk hát tovább bátran, jó szerencsét hozzá!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dr. Hoppál Péter
Kultúráért felelős Államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője
 
 

 

 

 
 
07
Jul
    Nagyon komoly dolgok változnak
Nagyon komoly dolgok változnak, hogy valamelyik egészen biztos, hogy TÉGED IS ÉRINT! Komolyan belenyúlnak a mindennapjainkba a módosítások!

1. Változás jön minden Telenor ügyfél előfizetésében!
Telenorosok figyelem! – MINDEN előfizető szerződése módosul július 1-től!T öbb mint 3 millió céges és lakossági előfizetőt érint az egyoldalú szerződésmódosítás.
Itt olvashatzs róla bővebben >> 
Telenor szerződésmódosítás július 1–től!
2.Kéményseprés, meleg víz, fűtés
Kéményseprés, meleg víz, fűtés – ami jön, attól sokakat kirázhat a hideg
Július 1-jétől két jogszabályi módosulás is nagy változásokat hoz az életünkbe. Mindkét változás érinti egyaránt a fűtést, a kéményt, a meleg vizet.
3. Komoly változás jön az ügyintézésnél!
Így változik az ügyintézés júliustól>> Kattints ide a részletekért!
4. Július 1-től változik a TÁPPÉNZ!
Több millió munkavállalót, családot érint a július 1-jén életbe lépő táppénz módosítás!
Így módosul a TÁPPÉNZ >> 
Táppénz módosítás 2016. július 1-től!
5. JÚLIUS 1-től fizetős lesz a TV2 és az RTL Klub
Most fizetőssé vált mindkét szolgáltató csatornája, viszont azt nem tudjuk megmondani, hogy az idegesítő reklámok megszűnnek-e, vagy esetleg nagymértékben csökken a reklámidő.
6. Július 1-től fontos változás lép életbe az építési engedélyeknél!
Az új lehetőséggel a legfeljebb 300 négyzetméteres házak építői élhetnek.
7. Július 1-től életbe lép a KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!
Július 1-től életbe lép a szigorított KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!- perelhet a szülő ha nem kapja meg a neki járó szülőt illető tartást!
Pereskedéssel járhat, ha nem fizeti a szülőtartási díjat!
FIGYELEM – MEGSZAVAZTÁK – JÚLIUS 1-TŐL ÉLETBE LÉP A KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!!!
Ide kattintva tájékozódhatsz a részletekről >>> Kötelező szülőtartás részletesen!
8. Változás jön a társasházi internetnél!
Internet előfizetők figyelem >> ha társasházban lakik, akkor most fantasztikus hírt kap! – július 1-től szuper változás!
Júliustól fantasztikus változás jön!
Befellegzett júliustól a társasházi netes monopóliumoknak
 
 
 
   


6. oldal / 13