regi A fővárosban tárgyalt a BÉKE
A fővárosban tárgyalt a BÉKE
Írta: Talló Zoltán   
2011. Március 22. Kedd, 20:46

Bányászjuttatások: a fővárosban tárgyalt a BÉKE

A Bányász Érdekvédelmi Kulturális Egyesület (BÉKE) vezetősége – Talló Zoltán elnök, Molnár Ferenc ügyvezető elnök, Szemán István alelnök és Benke Norbert az MSZOSZ Baranya megyei elnöke valamint a Vasas Szakszervezet Dél-dunántúli Regionális vezetője – Budapesten tárgyalt a bányászjuttatások ügyében.

A delegációt fogadta Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Csizi Péter országgyűlési képviselő, Pécs alpolgármestere, Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Pécs alpolgármestere, Kővári János, országgyűlési képviselő, Soltész Miklós, szociális ügyekért felelős államtitkár, Zentai László vezető titkár a népjóléti kabinetből.

A BÉKE az alábbi dokumentumot csatolta közleményéhez:


A Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület az alábbi jogalkotói megoldási javaslattal kíván élni:

1/. A 8/1983 ( VI.29 ) EÜM-PM rendelet szabályozta a Bányászatból kikerült egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozók juttatásait, a földalatti bányamunka alóli felmentést követően. Ezt a szabályt módosította a 23/1991 (II. 09) számú kormányrendelet. Bevezetésre került a kereset-kiegészítés mellett, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, mely juttatás az érintettek részére a saját, vagy a mindenkori szakmai átlag 50%-át jelentette, mellette az érintettek egészségi állapotuknak megfelelő munkakörökben helyezkedhettek el, megkeresett jövedelmük összevontan adózott, mivel a járadék összege adóalapot képzett, bár önállóan nem adózott. Ezt a juttatást a mindenkori éves nyugdíjemeléssel tartották karban. Ez a kormányrendelet maximálisan biztosította az érintettek részére a megmaradt egészség maximális hasznosítását. (rehabilitáció célja )

2/. Javasolt rendeletmódosítás: Tekintettel, hogy 2008. január 1-től megváltoztak az átmeneti és szociális járadék, rendszeres szociális járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékának igénybevételére vonatkozó szabályok, a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983.- álláspontunk szerint alkotmányjogilag aggályos, mert egy 1991.-es rendeletet egy 1983.-as rendelettel írtak felül – (VI. 29. ) EüM-PM együttes rendelet helyébe új kormányrendelet lépett. Mivel a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka bekerült e rendelet hatálya alá. A rendelet sérelmes és hátrányos megkülönböztetést okozott érintetteknek és súlyosan érinti juttatásukat, megélhetési problémát vet fel. Ugyanakkor lekorlátozta munkavégzésük lehetőségét. Egyébként a bányaipari dolgozók soha nem voltak és lehetnek szociális járadékosok!

Javaslat: Kérjük a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára vonatkozó szabályozást, kiemelni és visszarakni a 23/1991 (II. 09) rendelet hatálya alá. Érintettek a megmaradt egészség maximális hasznosításának érdekében dolgozhassanak, vállalkozhassanak, bármilyen jövedelemszerző tevékenységet végezhessenek, juttatásuk ne akadályozza ebben őket. – Ezt kell alkalmazni, ezáltal hatályát veszti a 387/2007. bányászjáradékosokra vonatkozó része – Kerüljön eltörlésre, vagy hatályon kívül a 387/2007 ( XII.23 Korm rendelet 17.§ (1) e) kormányrendelet 2010. december. 31 napjával, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára vonatkozó szabály, mely keresetkorlátot vezetett be.

Javaslat: A 2008 január 1-től megváltozott jogszabály alapján a kereset-kiegészítés valamint az egészségkárosodási járadék mértéke azonos 50%-ék, azonban a járadék sem képez nyugdíjalapot,ennek a megoldására javasoljuk a két ellátási forma azonos mértékű megadóztatását, vagyis a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát felbruttósítani ami jelenleg százalékban azonos, de összegszerűen nem (minimál öregségi nyugdíj háromszorosát nem haladhatja meg), összegszerűen csak felbruttósítás után lenne azonos, de ebben az esetben már adó és járulék fizetés terhelné a juttatást. Az így folyósított ellátás nyugdíjalapot képezne érintettek részére, hiszen ha egészségesek lennének még ma is bányászati tevékenységből szereznék jövedelmüket. A véglegesített orvszakértői vélemény alapján az átjárhatóságot meg kell teremteni a gyakorlati alkalmazása során, erre vonatkozóan az érintettek bejelentési kötelezettségét írná elő. Ha jövedelemszerző tevékenységet folytat, az esetben kereset kiegészítés címén kaphatja a juttatást.

Amennyiben bármilyen okból  (munkahely elvesztése, leépítés,egészségi állapot rosszabbodás, stb. nem tud jövedelemszerző tevékenységet végezni akkor a bejelentést követően, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadék címén kerülne folyósításra a juttatás. Nem kell a váltások között újabb és újabb orvos szakértői bizottságok elé járulni, kizárólag az esetben ha rosszabbodás címén azt az érintett maga kezdeményezi. Mindkét ellátás alapjául az életkor és a földalatti munkaviszonyban eltöltött idő megléte az alap, ennek hiányában nincs jogosultság. Bányász dolgozók egészségkárosodási járadék összegének korlátozását, haladéktalanul eltörölni, mely ma az ellátás összegét lekorlátozza minimál öregségi nyugdíj háromszorosára azaz 85.500.-Ft-ra mely 2007. január. 1. napjától változatlan.

Az eddigi gyakorlat alapján érintettek ellátásuk összege 2007. január 1 napjától változatlan! Nem vehettek igénybe 13-havi nyugdíjat, nem részesültek az évközi emelésekben, üdülési támogatást, hitelhez nem juthattak hozzá az ellátásuk okán. Gyakorlatilag másodrendű állampolgárrá lettek ledegradálva. Mindezt úgy, hogy ellátásuk jelentős összegét állapot fenntartásra költik (gyógyszer, egyéb gyógykezelés).”

Hozzászólások (0)add comment

Szóljon hozzá Ön is!
kisebb | nagyobb

busy
 
Facebook