regi Rokkantak komplex minősítése – hivatalos információk! – nagyon hasznos lehet!
Rokkantak komplex minősítése – hivatalos információk! – nagyon hasznos lehet!
Írta: Talló Zoltán   
2016. Május 10. Kedd, 18:48
Rokkantak komplex minősítése – hivatalos információk! – nagyon hasznos lehet!
 
Komplex minősítés rokkantaknak – jó tanácsok és hasznos információk!
Hasznos tanácsok és információk
Nagyon fontos, hogy a komplex minősítést megelőzően az ügyfél a megfelelő szakrendeléseken minden panaszát kivizsgáltassa, az eredményekről az orvosi papírokat időben beszerezze, és azokat a vizsgálat során az orvosszakértőnek hiánytalanul átadja!
Az orvos a vizsgálat során rákérdezhet az orvosi dokumentumokban felsorolt betegségek tüneteire és a panaszokra. Rendszeresen előfordul, hogy ilyenkor az igénylő a betegségei felsorolásába kezd, és nehezményezi, ha az orvos megállítja a beszámolót. Az orvos nem udvariatlanságból szakítja félbe a felsorolást. Az orvosi papírokból a betegségek pontosan kiderülnek, azonban a tünetekről és a panaszokról csak a beteg tud beszámolni (pl: betegségként a magas vérnyomás szerepel a dokumentumokban, ezért azt nem kell külön megemlíteni, a szédülés azonban panasz, és fontos információ lehet az orvosszakértő számára).
Az egészségi állapot megállapításához minden esetben le kell vetkőzni. A végtagok, a testrészek, valamint a bőr jellegzetességei és elváltozásai, fontos információk az orvos számára, ruhán keresztül azonban ezek nem vizsgálhatók.
Az orvos különböző gyakorlatok, mozgások végzésére is megkérheti a vizsgált személyt. Ezekre a vizsgálatokra a mozgásszervi funkciók felmérése miatt van szükség.
Amennyiben az ügyfélnél korábban gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak, az aktuális állapotára vonatkozó leleteket még tünetmentes időszakban is be kell mutatni az orvosszakértőnek!
Az orvosszakértői vizsgálat során felmerülhet egy új, az orvosi dokumentumokban még nem szereplő betegség gyanúja is. Ezekben az esetekben az orvosszakértő az észrevételeiről tájékoztatja a háziorvost, aki jogosult a beteg kivizsgálását kezdeményezni.
Amennyiben betegségének jellege miatt az ügyfél nem tud személyesen megjelenni a vizsgálaton, kérelmezheti állapotának iratalapú véleményezését. A kérelemhez minden esetben csatolnia kell a kezelőorvos igazolását és indoklását a személyes részvétel akadályairól. Ha a kérés megalapozott, a vizsgálat csupán a benyújtott iratok alapján történik. Amennyiben a dokumentáció nem nyújt elégséges információt a biztonságos véleményezéshez, az orvosszakértő – egy előre egyeztetett időpontban – felkeresi a beteget, és az ápolás/gondozás helyszínén végzi el a vizsgálatot.
Az egészségi állapot irat alapján véleményezhető minden olyan esetben, amikor a kezelőorvosi dokumentáció azt jelzi, hogy a kérelmező aktív tbc-ben szenved, aktív onkológiai kezelés alatt áll, illetve intézetben vagy otthon gondozottként, állandó ápolásra szoruló fekvőbeteg.
Az orvosszakértő a leletekkel és szakvéleményekkel igazolt egészségkárosodást a világ legtöbb fejlett országában alkalmazott táblázatok alapján minősíti. Ezek a táblázatok tartalmazzák a betegségek okozta károsodások különböző mértékeihez tartozó százalékos értékeket. A vizsgálati leletekből – EKG, labor légzésvizsgálati eredményekből – a táblázatok segítségével pontosan meg lehet állapítani a részkárosodások százalékos mértékét. Az így kapott értékekből a szakértő matematikai számításokkal határozza meg az össz-szervezeti károsodást és a megmaradt egészségi állapotot. Az össz-szervezeti károsodás mértéke a 99%-ot nem haladhatja meg. A táblázatokat és az össz-szervezeti károsodás kiszámításának módját a 7/2012-es NEFMI rendelet tartalmazza. A minősítés szabályait és az orvosi táblázatokat egy egyszerű internetes kereséssel minden érdeklődő megismerheti.
Amennyiben az ügyfél megmaradt egészségi állapota meghaladja a 60 százalékot, nem lesz jogosult a megváltozott munkaképességűek ellátásaira. Ha a szakértői bizottság véleménye szerint az egészségi állapot 60 és 31 százalék közötti, és 3 éven belül az ügyfél foglalkoztathatóvá válhat, úgy a szakértői bizottság őt rehabilitálhatónak minősíti, így rehabilitációs ellátásra lehet jogosult. Amennyiben a rehabilitáció a betegségek miatt kizárt, vagy meghaladná a 3 évet, az ügyfél rokkantsága állapítható meg. A 30 százalék alatti megmaradt egészségi állapotú személyek kizárólag rokkantsági ellátást kaphatnak, tehát rehabilitációs ellátásra nem javasolhatók. A szakértői minősítésben az orvosszakértő minden esetben nyilatkozik arról is, hogy az egészségkárosodások miatt a foglalkoztatást, illetve a munkavégzést milyen tényezők korlátozhatják, illetve zárhatják ki, és milyen körülményeket kell figyelembe venni a foglalkozási rehabilitáció során.
Forrás : kormany.hu 
 
Facebook