regi Megállapodás szolgálati időre és a „nők 40” nyugellátás
Megállapodás szolgálati időre és a „nők 40” nyugellátás
Írta: Talló Zoltán   
2016. Május 10. Kedd, 18:37
Megállapodás szolgálati időre és a „nők 40” nyugellátás
 
Sok esetben jó lenne olyan megoldást találni, hogy ha csak egy kevés hiányzik  a szolgálati időből a nők 40 éves jogosultság utáni kedvezményes nyugdíjnál hogyan lehet megoldani a hiányzó időszak megszerzését. Sokan úgy gondolják, hogy a megállapodás kötése a nyugdíjbiztosítási szervekkel erre jó megoldás.
Megállapodást lehet kötni a nyugdíjbiztosítási igazgatósági szerveknél a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34-35. §-ai alapján a következő esetekben:
  • Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén)
  • szolgálati időként történő elismerése céljából a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének
  • megállapodás köthető
  • a gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése céljából
  • öregségi teljes, valamint öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése céljából-
A nyugdíjbiztosítási szervvel kötött megállapodással a személy , a kifizetésekkel olyan helyzetbe kerül, mintha valamilyen  biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony) fennállása során szerezte volna meg szolgálati időt.
Ilyen megállapodást a jogszabályok előírásai alapján nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából olyan nagykorú személy köthet, aki belföldi, nem áll biztosítási jogviszonyban, nem saját jogú nyugdíjas, akire nem terjed ki a biztosítás valamint szünetel a biztosítása.
Az is igaz, hogy elég jelentős összeggel lehet megváltani a jogosultsági időt, mert a befizetendő összeg  a foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (27 %) valamint az egyén által fizetendő nyugdíjjárulék (10 %) együttes összegéből adódik össze.
A megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér 37%-át veszik alapul.
Nem csak saját jogon lehet megállapodást kötni, hanem kedvezményezett javára is.
A szolgálati idő nem azonos a nők 40 éves jogosultsági idejével, nem minden szolgálati időnek tekintett időszakot lehet figyelembe venni a jogosultsághoz is.
Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül:
  • a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal,
  • a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.
Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg annál a személynél, akinél a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet.
Olyan nő esetén, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak, meg a harminc évet kell elérnie a szolgálati időnek, tehát némi kedvezményben részesül az a nő, aki fogyatékos gyermeket nevel.
A jogosultsági időnél tehát elsősorban keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső időt számítják be, viszont a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő  nem számítható ilyen időszaknak.
Például nem minősül jogosultsági időnek, de a nyugdíj összegének megállapításakor figyelembe vehetők:
  •  a szakképző iskolai tanulóként, szakmunkás-tanulóként folytatott tanulmányi idő
  • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folyatott tanulmányok ideje sem.
  • az álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati idő sem számítható be a jogosultsági időbe.
Sajnos a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál   nem lehet jogosultsági időt szerezni a szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással. A hiányzó jogosultsági idő  csak további keresőtevékenységgel érhető el, ebben nagy segítség lehet, ha csatlakozik  a nők 40 + programhoz.
A cikk a  munkajog.hu cikke alapján készült.
 
Facebook