regi Elutasító határozat visszavonás
Elutasító határozat visszavonás
Írta: Talló Zoltán   
2013. Február 18. Hétfő, 18:45

 

Üsz: 22-00252/2013 Név: Hodován Zoltán István                 1961.02.11.      l.lap
Ügyszám: 22-00252/2013/0009
Ügyintéző: Elek Ágnes
Revizor: Törökné Bárány Brigitta
Tárgy: döntés visszavonása

Bányászok egészségkárosodási járadék elutasítása ügyben
Név:            Hodován Zoltán István
Szül. idő:      1961.02.11.                     Határozat száma: 2.
TÁJ:            023 639 193
Anyja neve: Molnár Mária
Lakcím: 7940 Szentlőrinc, Liget u. 7.

HATÁROZAT

Az Igazgatóság az igénylőnek a járadékot elutasító 22-00252/2013/0003. számú határozatát teljes egészében visszavonja.
A határozat ellen - a kézhezvételt követő 15 napon belül - az Országos Nyugdíjbiztosícási Főigazgatósághoz lehet fellebbezni.
A fellebbezést -    az_ügyszámra hivatkozással - az elsőfokú határozatot hozó igazgatósághoz kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető.
Az eljárás illeték és költségmentes.

INDOKOLÁS

Hodován Zoltán István 1994.02.18. napjától 2005.10.10. napjáig bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, 2005.10.11. napjától 2012.06.30. napjáig rokkantsági nyugdíjban és 2012.07.01. napjától rehabilitációs ellátásban részesül.
2013.01.04. napján érkezett igénybejelentésében kérte a bányászok egészségkárosodási járadékára való jogosultságának elbírálását.
Az Igazgatóság a 2013.01.31. napján kelt 22-00252/2013/0003. számú határozatával Hodován Zoltán István bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása iránt előterjesztett igényét elutasította.
 
Igénylő az elutasító határozat ellen fellebbezéssel élt.

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
7623 Pécs Mártírok útja 12. Tel(72)505-800 Fax:(72)505-810
 

Üsz: 22-00252/2013 Név: Hodován Zoltán István                 1961.02.11.
 
Az Igazgatóság a határozatot felülvizsgálta és megállapította, hogy Hodován Zoltán István rendelkezik a 23/1991. (11.9.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel, így az eljárás lefolytatása folyamatban van.
 
Fentiekre tekintettel a 22-00252/2013/03. számú bányászok egészségkárosodási járadék elutasító határozatát az Igazgatóság teljes egészében visszavonja.
 
Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérelmre vagy hivatalból meg­állapítja, hogy a fellebbezési vagy felügyeleti eljárás keretében, illetve a bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, döntését
a)   az ügyfél javára korlátozás nélkül,
b)   az ügyfél terhére egy ízben, a határozat közlésétől számított öt éven belül
ba) ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség nem terheli, a módosítást vagy visszavonást elrendelő határozat keltét követő hónap első napjától,
bb) ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség terheli, az ellátás megállapításának kezdő időpontjáig visszamenőlegesen
módosítja vagy visszavonja.

/1997. évi LXXXI. tv. 95.§ (5) bekezdés/
Az eljáró hatóság hatáskörét a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet l.§ (1) bekezdés b) pontja határozza meg.
Az eljáró hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. /288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezdése/
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja. A határidőben benyújtott fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezéssel nem támadott határozat a fellebbezési határidő lejártát követően végrehajthatóvá válik.

(2004. évi CXL. törvény 101. § (1). bekezdés, 128. § (1) bekezdés a) pontja)
 
Dr. Mikoly Lilian igazgató nevében és megbízásából:

Kelt: Pécsett 2013.02.14.

Rész Nandomé Osztályvezető

 

 

Hozzászólások (0)add comment

Szóljon hozzá Ön is!
kisebb | nagyobb

busy
 
Facebook