regi Új jogszabály, korhatár előtti ellátásokról
Új jogszabály, korhatár előtti ellátásokról
2012. December 22. Szombat, 16:46
38. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

67. § (1) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság keresõtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. §
(1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás
alatt korhatár elõtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.

(2) Nem kell a Tny. 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését alkalmazni, ha a szolgálati járandóságban részesülõ személy
fegyveres szervvel vagy a Magyar Honvédséggel hivatásos szolgálati viszonyban áll.”
(2) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) A 2013. január 1-jén a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, korhatár elõtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülõ személy a Tny.
83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni
a nyugdíjfolyósító szervnek.
(2) A 2013. január 1-jén a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy korhatár elõtti ellátását,
szolgálati járandóságát, – az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 43/B. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – balettmûvészeti életjáradékát és –
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – átmeneti
bányászjáradékát – ha a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is fennáll – 2013. július 1-jétõl kell
szüneteltetni.”
68. § A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény
a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „2012. december 31-éig” szövegrész helyébe
a „2014. december 31-éig” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „2012. évben” szövegrész helyébe a „2012. január 1-je és 2014. december 31-e
között” szöveg
lép.
69. § Hatályát veszti a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 23. § (2) bekezdése.
70. § Nem lép hatályba a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 64. § (2) bekezdése és 104. § (2) bekezdése.
Hozzászólások (0)add comment

Szóljon hozzá Ön is!
kisebb | nagyobb

busy
 
Facebook